นโยบายทางธุรกิจ

การสั่งซื้อและการชำระเงิน

 1. ลูกค้าต้องเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ SurePrinting.co.th เท่านั้น
 2. ลูกค้าสามารถเลือกบริการ จำนวนการพิมพ์ รูปแบบการจัดส่งและราคาได้จากหน้าเว็บไซต์
 3. ลูกค้าสามารถเลือการชำระเงินได้ 2 ช่องทาง ชำระเงินแบบโอนเงิน และชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
 4. การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตลูกค้าไม่สามารถขอ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 
 5. กรณีโอนเงินลูกค้าจะต้องแจ้งยืนยันการโอนเงินโดยการแนบหลักฐานสลิปการโอนเงินเข้ามาทุกครั้ง

การเตรียมไฟล์อัพโหลดและยืนยันไฟล์งานของคุณ

 1. ลูกค้าจะต้องเตรียมไฟล์สำหรับการพิมพ์ในรูปแบบไฟล์ .PDF .AI หรือ .PSD เท่านั้น
 2. ลูกค้าสามารถอัพโหลดไฟล์สำหรับงานพิมพ์ได้มากกว่า 1 ไฟล์
 3. ลูกค้าจะต้องเลือกรูปแบบการยืนยันพรูฟไฟล์ (ไม่พรูฟ, ออนไลน์พรูฟ, พิมพ์ดิจิตอลพรูฟ) กรณีไม่ยืนยันการพรูฟ พร้อมผลิตได้ทันที
 4. กรณีลูกค้าเลือกยืนยันการพรูฟไฟล์ก่อนการพิมพ์ (ออนไลน์พรูฟ, พิมพ์ดิจิตอลพรูฟ) ลูกค้าจะต้องยืนยันพรูฟทุกครั้งถึงจะสามารถผลิตได้

การจัดส่งสินค้า

 1. วันจัดส่งสินค้าจะเริ่มนับตั้งแต่การยืนยันพรูฟไฟล์สำหรับพิมพ์และชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 2. ช่องทางการจัดส่ง แมสเซนเจอร์, ไปรษณีย์ไทย, เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
 3. กรณีได้รับสินค้าล่าช้า หรือไม่ได้รับสินค้า กรุณาติดต่อเราได้ทุกช่องทาง โทร. 061-946-6968 อีเมล sure@sureprinting.co.th ไลน์ไอดี @sureprinting

การยกเลิกการสั่งซื้อ

 1. ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อได้เอง
 2. ระบบจะยกเลิกรายการสั่งซื้ออัตโนมัติ หากไม่ดำเนินการชำระเงินภายใน 7 วัน
 3. หากชำระเงินแล้วต้องการยกเลิกการสั่งซื้อและต้องการเงินคืน กรณีโอนเงิน ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 30 วัน, กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต จะได้รับเงินคืนภายใน 60 วัน
 4. กรุณาติดต่อเราได้ทุกช่องทาง โทร. 061-946-6968 อีเมล sure@sureprinting.co.th ไลน์ไอดี @sureprinting
 5. กรณีลูกค้ายืนยันพรูฟ ชำระเงิน ทางเราได้ดำเนินการผลิตแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในยกเลิกรายการสั่งซื้อกรณี

การคืนสินค้า

 1. กรณีสินค้าที่ได้รับเกิดการชำรุดหรือเสียหาย ลูกค้าจะต้องแนบหลักฐานประกอบการยืนเรื่องขอคืนและแก้ไขสินค้า
 2. หลังการผลิตและจัดส่งสินค้าแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 3. แจ้งปัญหาเกี่ยวกับสินค้า กรุณาติดต่อเราได้ทุกช่องทาง โทร. 061-946-6968 อีเมล sure@sureprinting.co.th ไลน์ไอดี @sureprinting