แจ้งการชำระเงิน

ระบุรายการสั่งซื้อ ที่ต้องการชำระเงิน

ระบุรายละเอียดการโอนเงิน ให้ถูกต้อง และครบถ้วน

  • ไฟล์นามสกุล png, jpg หรือ PDF เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 5MB